Tiếng anh thương mại: Bài 9 - Explain how something works - Giải thích cơ cấu hoạt động của một vật nào đó

Học trực tuyến: Explain how something works - Giải thích cơ cấu hoạt động của một vật nào đó

 

 

 

 

 

Dialogue [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

 

New words:
- Prototype (n): mẫu đầu tiên
- Recognize (v): nhận ra
- Command (n): mệnh lệnh
- Trigger (n): nút bấm (trong máy ảnh)
- Activate (v): kích hoạt
- Clarify (v): làm rõ ràng
- Brilliant (adj): sáng láng, nổi bật
- Photosensitive (adj): cảm quang
- Configuration (n): cấu hình
- Demonstration (n): sự diễn giải

 

Useful sentences:
1. We can program the boss to say something like “I don’t want problems, I want solution” and we do that like this.
2. You press his nose and that activate the voice recoder then you say the phrase “I don’t want problems, I want solution” then you press the nose again.
3. You do that in order to stop the recording then you select your trigger word.
4. Everytime he hears that word he will say “I don’t want problems, I want solution”.
5. So, let me clarify this, each time the boss hears the trigger word, he will speak the phrase.


Nếu bạn không xem được video, vui lòng cài đặt Adobe Flash Player tại đây
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

 

KHÓA HỌC

UEF-Chứng chỉ hành nghề BẤT ĐỘNG SN- Có ưu đãi
Trường Đại Học Kinh Tế - T
Kế toán trưởng doanh nghiệp - Lớp thứ - Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
Giám đốc tài chính - CFO- Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
Quản lý bán hàng
Trung tâm TalentLink
Giám đốc Điều Hành - CEO- Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
CHỨNG CHỈ TIN HỌC A, B, C - Đại học Khoa h- Có ưu đãi
TRUNG TÂM TIN HỌC - Đại Học Kho
Lớp Nghiệp Vụ Bếp Âu - Á- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Quản Lý Nhà Hàng- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Lớp Bartender (Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Lớp nghiệp vụ Tiếp Tân Khách Sạn Qu&#- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Bài viết có bình luận mới