Tiếng anh thương mại: Bài 3 - Making Appointment - Sắp xếp một cuộc hẹn

Học trực tuyến: Making Appointment – Sắp xếp một cuộc hẹn

 

 

 

 

DIALOGUE [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

NEW WORDS:
Print (v): in ấn
Possibly (adv): có thể
Product (n): sản phẩm
Meeting (n): cuộc họp
Workshop (n): phân xưởng
Arrange (v): sắp xếp
Message (n): lời nhắn, tin nhắn

 

USEFUL SENTENCES:

1. I’m busy all next week

2. You print your catalogue this month, don’t you?

3. Could you possibly see the product this week? It Won’t take long

4. Could you ring up Mr.Sakai’s office in Japan?

5. We need to set up a meeting.

6. I’ll make sure he gets the message.

7. I’m afraid he’s gonna be 15 minutes late for the appointment in this afternoon.

8. OK, that’s no problem.


Nếu bạn không xem được video, vui lòng cài đặt Adobe Flash Player tại đây
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

 

KHÓA HỌC

UEF-Chứng chỉ hành nghề BẤT ĐỘNG SN- Có ưu đãi
Trường Đại Học Kinh Tế - T
Kế toán trưởng doanh nghiệp - Lớp thứ - Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
Giám đốc tài chính - CFO- Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
Quản lý bán hàng
Trung tâm TalentLink
Giám đốc Điều Hành - CEO- Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
CHỨNG CHỈ TIN HỌC A, B, C - Đại học Khoa h- Có ưu đãi
TRUNG TÂM TIN HỌC - Đại Học Kho
Lớp Nghiệp Vụ Bếp Âu - Á- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Quản Lý Nhà Hàng- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Lớp Bartender (Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Lớp nghiệp vụ Tiếp Tân Khách Sạn Qu&#- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Bài viết có bình luận mới