Bài giảng: Bài 1 - Cách phát âm nguyên âm ngắn /I/ - Short vowel /I/

Độ dài ngắn của một nguyên âm rất quan trọng trong khi phát âm, đôi khi sự khác biệt giữa âm ngắn và âm dài chỉ là rất nhỏ nhưng nếu bạn phát âm không chuẩn thì nghĩa của diễn đạt sẽ bị thay đổi, gây khó hiểu cho người nghe. Chính vì vậy, chuyên đề xin được giới thiệu đến các bạn những bài học cơ bản nhất để các bạn có thể có cái nhìn khái quát về cách thức phát âm của từng nguyên âm, phụ âm đơn lẻ và trong từ, trong câu.

 

Trong phần bài giảng kỳ này, chuyên đề xin giới thiệu đến các bạn cách phát âm chuẩn của nguyên âm ngắn /I/.

Short vowel /ɪ/ - Nguyên âm ngắn /ɪ/

 

Giới thiệu:

 

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.

 

 

Mời các bạn luyện tập theo Video sau đây:

 

 

 

 

 

So sánh với cách phát âm /i:/

 

Khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên-dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng hẹp hơn một chút so với âm /i:/ dài

 

Ví dụ:

 

Example Transcription Meanings

him

/hɪm/ anh ấy

hymn

/hɪm/ bài thánh ca
sin /sɪn/ tội lỗi, phạm tội
ship /∫ɪp/ tàu thuyền
bin /bɪn/ thùng
it /ɪt/
sit /sɪt/ ngồi
lick /lɪk/ cái liềm
chick /t∫ɪk/ gà con
pill /pɪl/ viên thuốc
begin /bɪ'gɪn/ bắt đầu
picture /'pɪkt∫ə/ bức tranh
miss /mɪs/ nhớ, nhỡ
hill /hɪl/ đồi
king /kɪŋ/ vua
six /siks/ số 6
wig /wɪg/ chửi mắng
grin /grɪn/ cười toe toét
fish /fɪ∫/

 

Identify the vowels which are pronounce /ɪ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɪ/)

 

Những trường hợp phát âm là /ɪ/

 

1. “a” được phát âm là /ɪ/ khi: đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng age:

 

Example Transcription Meanings
village /’vɪlɪdʒ/ làng xã
cottage /’kɔtɪdʒ/ nhà tranh, lều tranh
shortage /’ʃɔːtɪdʒ/ tình trạng thiếu hụt
baggage /’bægɪdʒ/ hành lý trang bị cầm tay
courage /’kʌrɪdʒ/ lòng cam đảm
damage /’dæmɪdʒ/ sự thiệt hại
luggage /’lʌgɪdʒ/ hành lý
message /’mesɪdʒ/ thông điệp
voyage /'vɔɪɪdʒ/ cuộc du lịch
passage /’pæsɪdʒ/ sự đi qua, thông qua

 

2. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”:

 

Example Transcription Meanings
begin /bɪ’gɪn/ bắt đầu
become /bɪ’kʌm/ trở nên
behave /bɪ’hæv/ cư xử
defrost /dɪ’froust/ xả nước đá
decide /dɪ’saɪd/ quyết định
dethrone /dɪ’θroun/ phế vị, truất phế
renew /rɪ’njuː/ đổi mới
return /rɪ’təːn/ trở về, hoàn lại
remind /rɪ’maɪd/ gợi nhớ
reorganize /rɪ’ɔgənaɪz/ chỉnh đốn, tổ chức lại

 

3. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i+phụ âm:

 

Example Transcription Meanings
win /wɪn/ chiến thắng
miss /mɪs/ nhớ
ship /ʃɪp/ thuyền, tầu
bit /bɪt/ miếng nhỏ, một mẩu
sit /sɪt/ ngồi
kit /kɪt/ đồ đạc, quần áo
din /dɪn/ tiếng ồn ào (cười nói)
dim /dɪm/ mờ ảo, không rõ
grin /grɪn/ cười toe toét
him /hɪm/ nó, ông ấy
twin /twɪn/ sinh đôi

 

4. "ui" được phát âm là /ɪ/:

 

Example Transcription Meanings
build /bɪld/ xây cất
guilt /gɪlt/ tội lỗi
guinea /’gɪnɪ/ đồng tiền Anh (21 shillings)
guitar /gɪ'tɑː/ đàn ghi ta
quilt /kwɪlt/ nệm bông
quixotic /kwɪk’sɔtɪk/ có tính anh hùng rơm
equivalent /I’kwɪvələnt/ tương đương
colloquial /kə'ləʊkwɪəl/ thuộc về đối thoại
mosquito /məs’kɪːtəʊ/ con muỗi

Nếu bạn không xem được video, vui lòng cài đặt Adobe Flash Player tại đây
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

 

KHÓA HỌC

UEF-Chứng chỉ hành nghề BẤT ĐỘNG SN- Có ưu đãi
Trường Đại Học Kinh Tế - T
Kế toán trưởng doanh nghiệp - Lớp thứ - Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
Giám đốc tài chính - CFO- Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
Quản lý bán hàng
Trung tâm TalentLink
Giám đốc Điều Hành - CEO- Có ưu đãi
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh
CHỨNG CHỈ TIN HỌC A, B, C - Đại học Khoa h- Có ưu đãi
TRUNG TÂM TIN HỌC - Đại Học Kho
Lớp Nghiệp Vụ Bếp Âu - Á- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Quản Lý Nhà Hàng- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Lớp Bartender (Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
Lớp nghiệp vụ Tiếp Tân Khách Sạn Qu&#- Có ưu đãi
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Bài viết có bình luận mới