Tiếng Anh Du Lịch - Phần 1: At the travel Agency

Học trực tuyến: At the travel Agency - Ở công ty du lịch

 

 

 

Dialogue 1: Arranging a trip - Sắp xếp một chuyến du lịch [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]
Dialogue 2: Giving personal information - Cung cấp thông tin cá nhân [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]
Dialogue 3: Booking a flight - Đặt một chuyến bay [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]
Dialogue 4: Making a hotel reservation - Đặt phòng khách sạn [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

NEW WORDS:

- Vacation (n): kỳ nghỉ
- Brochure (n): sách mỏng hoặc nhỏ có thông tin quản cáo.
- High-class (comb adj): cao cấp
- Address (n): địa chỉ
- Daytime (n): ban ngày
- Necessary (adj): cần thiết

Xem thêm

 

USEFUL SENTENCES:
1. How long is your vacation?
2. Here’s our Sydney brochure
3. Have a look and see if there’s hotel that you like.
4. Would you like me to make a booking now, sir?
5. I just need to take some personal information.

Xem thêm

Nếu bạn không xem được video, vui lòng cài đặt Adobe Flash Player tại đây
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

 

KHÓA HỌC

Bài viết có bình luận mới